Офіс підтримки МСП, створений за ініціативою Мінекономіки, нагадав про складові «податкових канікул», запроваджених для платників на час карантину та період після нього.

По-перше, за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

  • порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення;
  • відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
  • порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах;
  • порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

До речі, ДПС повідомила, що не будуть застосовувати штрафи за несвоєчасну реєстрацію/нереєстрацію ПН і РК в ЄРПН.

По-друге, протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

По-третє, не нараховується та не сплачується за період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за ділянки у власності або користуванні фізичних або юридичних осіб, що використовуються ними в господарській діяльності. Проте, оскільки податкові декларації щодо плати за землю за весь 2020 рік вже були подані платниками (крім фізичних осіб) до органів ДПС, їм надано право подати уточнюючу податкову декларацію в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці. Тобто в податковій декларації за період з 1 березня по 30 квітня буде відсутня сума плати за землю. Фізичним особам – платникам плати за землю перерахунок буде здійснюватися відповідними органами державної податкової служби.

По-четверте, податок на об’єкти нежитлової нерухомості, відмінні від земельної ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не нараховується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року. Як скористатися карантинним звільнення з податку на нерухомість раніше повідомили у ДПС.

По-п’яте, тимчасово звільняються від нарахування та сплати ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року за себе:

  • фізичні особи – підприємці;
  • особи, які провадять незалежну професійну діяльність;
  • члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Для цих осіб такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

До речі, ЄСВ, сплачений ФОП авансом за березень-квітень, зарахують у майбутні платежі. При цьому ФОП не подають заяви для звільнення від ЄСВ.

По-шосте, річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік подається до 1 липня 2020 року, крім випадків, коли така декларація може бути подана пізніше цього строку.

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік.

По-сьоме, тимчасово штрафні санкції не застосовуються за наступні порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року:

  • несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
  • неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
  • несвоєчасне подання звітності до податкових органів. 

Також податківці нагадували, що ФОП-єдинники можуть скористатися відпусткою під час карантину без сплати єдиного податку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»