ДПС нагадала, що таблицю 2 додатка 6 до декларації з ПДВ слід заповнювати у разі здійснення у звітному (податковому) періоді звільнених від оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг.

Зважайте, що таблицю 2 заповнюють у розрізі податкових пільг, які використовує платник ПДВ, відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.

Дані щодо найменування та коду відповідної податкової пільги згідно з довідниками пільг вказуються в графах 2 «Найменування податкової пільги» та 3 «Код податкової пільги згідно з довідником пільг» таблиці 2.

Якщо  відсутній код пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 таблиці 2 проставляється умовний код «99999999».

Інші графи таблиці 2 потрібно заповняти так:

  • у графі 4 вказуємо суму податку, не сплачену до бюджету у звітному (податковому) періоді у зв’язку з отриманням податкової пільги. Розрахунок такої суми здійснюємо окремо для кожної з податкових пільг без наростаючого підсумку з початку звітного року. Водночас обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України у осіб — неплатників ПДВ, необоротних активів (без ПДВ), що використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, у такому розрахунку не враховують;
  •  у графі 5 — обсяги звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг у розрізі пільг. Значення графи 5 таблиці 2 рядка «Усього ***» переносимо до рядків 5 та 5.1 декларації з ПДВ;
  •  у графах 6 – 8 відображаємо обсяги операцій з придбання (як у поточному, так і попередніх звітних (податкових) періодах) товарів/послуг, за ставками 20%, 7% або 0%, які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг. У разі використання у поточному звітному (податковому) періоді придбаних товарів/послуг одночасно у декількох звільнених від оподаткування операціях, у графах 6 – 8 таблиці 2 слід зазначати обсяги придбання таких товарів/послуг пропорційно їх використанню у відповідних пільгових операціях.

Джерело: роз’яснення ДПС із категорії 101.24 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua)

Читайте також інші актуальні ПДВ-новини:

 

Порядок заповнення таблиці 2 додатка 6 до декларації з ПДВ ми прокоментували в статті «Декларація з ПДВ – 2020: більше інформації про пільги» сучасного медіа для бухгалтерів «Інтербух» — скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»