Аудиторська палата України затвердила Положення з національної практики аудиту 1 «Особливості узгодження умов завдання з обов'язкового аудиту та укладання договору про проведення обов'язкового аудиту з врахуванням вимог національного законодавства».

Аудиторські фірми й аудитори, які здійснюють обов'язкове проведення аудиту у випадках, передбачених законами України, повинні керуватися вказаним Положенням  з національної практики аудиту при укладанні договорів про проведення обов'язкового аудиту з 1 січня 2014 року.

У додатках до такого нормативно-правого документа наведені приклади розрахунку мінімальної вартості однієї людино-години при виконанні завдання з обов'язкового аудиту та розрахунку мінімального обсягу часу при виконанні завдання з обов'язкового аудиту, Листа-зобов'язання, Договору на проведення обов'язкового аудиту, які є лише рекомендацією. Лист-зобов'язання та Договір на проведення обов'язкового аудиту може потребувати змін та іншої редакції залежно від індивідуальних вимог та обставин.

Рішення АПУ «Про затвердження Положення з національної практики аудиту 1 «Особливості узгодження умов завдання з обов'язкового аудиту та укладання договору про проведення обов'язкового аудиту з врахуванням вимог національного законодавства» від 20.12.2013 р. № 286/12

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»