Форс-мажор (обставини непереборної сили) не знімає зі сторони договору обов’язку виконати взяті на себе зобов’язання, а звільняє від штрафних санкцій, передбачених за прострочення їх виконання або дозволяє виконати їх після закінчення дії форс-мажорних обставин. Про це повідомляє відділ методичного забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи Нотаріальної палати України у своєму інформаційному листі. У ньому йдеться про те, які кроки потрібно зробити, щоб мінімізувати збитки, отримані внаслідок епідемії коронавірусу нотаріусам, які працюють в орендованих приміщеннях. Водночас наведені рекомендації можуть бути використані й іншими суб’єктами господарювання, що використовують орендовані приміщення.

Як відомо, нещодавно рішенням парламента карантин включено до переліку форс-мажорних обставин. Це означає, що з 12 березня 2020 року в Україні настали форс-мажорні обставини. Як це може допомогти мінімізувати збитки орендарів ? Що потрібно робити, щоб урегулювати ситуацію? 

Крок 1: Перегляньте розділи договорів оренди приміщень про форс-мажор та визначте, яким чином форс-мажор впливає на невиконання зобов’язань саме за вашим договором.

Зазвичай у разі настання форс-мажорних обставин сторони договору:

  •  звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань;
  •  мають змогу відкласти виконання зобов’язань на строк дії форс-мажорних обставин;
  •  вправі достроково розірвати договір без сплати штрафних санкцій.

Якщо в договорі не прописані випадки настання форс-мажорних обставин, або прописані не в повному обсязі, то:

Крок 2: Зберіть нормативну базу.

Вам знадобляться:

1) Закон № 530, а саме – п. 7 розділу І;

2) Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні», а саме – ст. 14-1;

3) Постанова КМУ № 211;

4) Цивільний кодекс України, ст. 617;

4) Акти органів місцевої влади (як-от у Києві – протоколи міської комісії з надзвичайних ситуацій). 

Крок 3: Складіть перелік наявних зобов’язань, які ви не можете виконати через введення карантину. 

Крок 4: Вступіть в переговорний процес з контрагентом, повідомивши про неможливість виконання зобов’язань у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин.

Обов’язково направляйте такі повідомлення письмово і зберігайте докази направлення – це ваші докази на випадок судового оскарження. І хоча карантин уже визнано форс-мажором, на підтвердження цього факту необхідно надати контрагенту сертифікат ТПП. 

Крок 5: Зверніться до ТПП України або до відповідних регіональних торгово-промислових палат із заявою про отримання сертифікату щодо форс-мажорних обставин.

Сертифікат потрібно отримувати на кожен окремий договір чи кожне окреме зобов’язання. При цьому отримати його можна не на будь-яке зобов’язання, а лише у разі наявності і належного обґрунтуванням причинно-наслідкового зв’язку між введенням карантину та неможливістю виконання певного зобов’язання. Сам по собі факт встановлення карантину не є безумовною підставою вважати, що для сторони за договором настала форс-мажорна обставина, наголошують у ТПП.

Сторона договору має довести як наявність такої обставини, так і те, що неможливість виконання зобов’язання виникла саме внаслідок форс-мажору.

Наприклад: відстрочення оплати орендних платежів через неможливість потрапити в офіс як клієнтам, так і самому орендарю внаслідок введення карантину, а також зупинки роботи метро та регламентації роботи наземного громадського транспорту.

Водночас не варто зволікати й очікувати потенційних негативних наслідків від контрагента, адже до будь-яких договорів можуть бути внесені зміни, якими може бути погоджено виконання зобов’язань на нових умовах, наголошують в НПУ.

Читайте також інші актуальні новини:

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»