Головна відмінність надзвичайного стану від надзвичайної ситуації в тому, що під час надзвичайного стану функції управління всіма державними органами, всіма підприємствами переходять до відповідних органів. Також, при введенні надзвичайного стану є обмеження прав людини. При надзвичайній ситуації таких обмежень немає. Про це повідомила Київська ОДА.

Надзвичайна ситуація – це обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка:

  • характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення;
  • спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією;
  • призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Своєю чергою, надзвичайний стан це особливий правовий режим, який:

  • може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;
  • передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу;
  • допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Як відомо, в Київській області 18 березня введено режим надзвичайної ситуації. Своєю чергою, на час карантину Київ закриє більшість підприємств, але має скасувати місцеві податки. По всій країні Кабмін залишив можливість вільного пересування тільки приватними авто.

Також читайте про:

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»