ФОП на загальній системі оподаткування здійснює остаточний розрахунок ПДФО за звітний податковий рік самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації про майновий стан і доходи. При цьому враховує сплачений ним протягом року ПДФО на підставі документального підтвердження факту його сплати. Про це нагадали фахівці ГУ ДПС у Тернопільській області та навели деякі правила заповнення декларації, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859.

У розрахунку податкових зобов’язань додатка Ф2 до податкової декларації відображають доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, що відображають в окремому рядку р. I із зазначенням:

  • у графі 2 назви та у графі 3 – коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за провадження якого одержано дохід;
  • у графі 4 – суми одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності;
  • у графах 5-7 – суми документально підтверджених витрат, пов’язаних із провадженням господарської діяльності (вартість придбаних ТМЦ, реалізованих або використаних у виробництві продукції, витрати на оплату праці та нарахування на зарплату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, амортизаційні відрахування).

У графі 9 вказують значення, розраховане за формулою: графа 4 «Сума одержаного доходу» – графа 5 «Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, реалізованих або використаних у виробництві продукції» – графа 6 «Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату» – графа 7 «Інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг» – графа 8 «Амортизаційні відрахування».

Якщо результатом розрахунку суми чистого оподатковуваного доходу одного з видів економічної діяльності є збиток, ФОП при заповнені графи 9 від’ємне значення за таким (збитковим) видом економічної діяльності не зазначає, а рядок прокреслює.

Значення рядка «Усього» графи 9 розраховують як сума додатних показників графи 9 за всіма видами економічної діяльності, які здійснювала ФОП на загальній системі оподаткування.

Джерело: повідомлення ГУ ДПС у Тернопільській області.

Детальніше про заповнення річної звітності ФОП на загальній системі читайте в матеріалі «Декларація про майновий стан і доходи підприємця-загальносистемника: порядок подання та правила заповнення» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» - скористайтеся  демо-доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»