Із 2020 року змінюють умови попередньої оплати товарів, робіт і послуг, які закуповують за бюджетні кошти.

Уряд уже затвердив постанову КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 р. № 1070.

Вона замінить давно існуючу постанову КМУ від 23.04.2014 р. № 117 (далі – Постанова № 117). Вона запам’яталась бюджетникам як така, що мала велику кількість виключень із загальних правил щодо дозволу проводити попередню оплату.

Тож із 2020 року розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів у договорах про закупівлю за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату для:

  • товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше трьох місяців;
  • товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичних видань – на строк не більше 12 місяців;
  • товарів, робіт і послуг, які закуповують за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов'язань; товарів, робіт і послуг, які закуповують для забезпечення національної безпеки та оборони держави, а також товарів, робіт і послуг, що закуповують для забезпечення участі України у міжнародних, національних та всесвітніх виставкових заходах, – на строк не більше 24 місяців.

Розмір та строк попередньої оплати в межах вказаних строків, кількість платежів, визначають головні розпорядники бюджетних коштів виходячи із необхідності, яку обґрунтовують, зокрема:

  • реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг;
  • помісячним розподілом бюджетних асигнувань;
  • сезонністю робіт, циклом виробництва.

Також вони визначають положення про здійснення в поточному бюджетному періоді попередньої оплати тих товарів, робіт і послуг, які згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду.

Нікуди не поділась вимога, за якою попередню оплата за капітальними видатками та державними контрактами здійснюють перераховуючи бюджетні кошти виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім'я в органах ДКСУ. В подальшому ці кошти мають використовуватись виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам ДКСУ для здійснення платежів.

Попередню оплату за вже зареєстрованими до 2020 року бюджетними зобов’язаннями проводять за правилами Постанови № 117.

Розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів доручено не здійснювати попередню оплату виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів, які стосуються попередньої оплати, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів у мережі безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»