Фахівці ДПС зазначили, на що треба звернути увагу ФОП-загальносистемнику під час звітування за 2019 рік. А саме:

1) вони подають до податкового органу декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені для річного звітного періоду;

2) за звітний 2019 рік підприємці подають декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.2015 р. №859 (а за звітні періоди 2020 року – за новою формою);

3) суму податкового зобов’язання сплачують протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого для подання декларації;

4) в декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності підприємці мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи;

5) авансові платежі з ПДФО розраховують самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного кварталу та сплачують до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий квартал не розраховують та не сплачують.

! Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачують.

6) остаточний розрахунок ПДФО за звітний рік здійснюють самостійно згідно з даними, зазначеними в декларації, з урахуванням сплаченого підприємцем протягом року ПДФО на підставі документального підтвердження факту його сплати.

7) підприємці, які не використовують працю найманих працівників, формують та подають звіт з ЄСВ самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Зверніть увагу!

Оскільки підприємці сплачують ЄСВ за звітний рік до 10 лютого наступного року, то суму сплаченого ЄСВ за звітний 2019 рік. включають до складу витрат 2020 року.

Джерело: повідомлення ГУ ДПС у Запорізькій області.

 

Чи обов’язково ФОП на загальній системі оподаткування вести Книгу обліку доходів і витрат, дізнавайтесь із матеріалу газети "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»