Влада уже давно обіцяла  подати до парламенту проект нового Трудового кодексу, який має прийти на зміну КЗпП. І, схоже, цей момент уже наближається.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поділявся окремими статтями, як він називає, нового законопроекту про працю. Його скоро винесуть на розгляд Уряд.

Положення нового Трудового кодексу мають чітко визначити трудові відносини.

Наявність трудових відносин може встановлюватись за такими ознаками:

1) особі регулярно виплачують винагороду у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;

2) особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи;

3) роботу виконують (послуги надають) на визначеному особою, в інтересах якої виконують роботи (надають послуги), або уповноваженою нею особою, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

4) особа виконує роботи (надає послуги) аналогічні за змістом та характером роботі, яку виконують штатні працівники роботодавця;

5) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечує особа, в інтересах якої виконують роботи (надають послуги), або уповноваженою нею особою;

6) тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлює особа, в інтересах якої виконують роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою.

Не обійшов увагою пан міністр й проблеми із підставами для розірвання трудових договорів.

Зокрема, працівник матиме право в будь-який час з власної ініціативи розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово або зазначеними у трудовому договорі засобами електронного зв’язку не менше ніж за два тижні. Саме трудовий та/або колективний договір зможуть передбачати перелік поважних причин, за якими працівник матиме право розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, про який він просить.

У свою чергу роботодавець матиме право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником. Про це рішення роботодавець буде попереджати завчасно (у т. ч. засобами електронного зв’язку)  залежно від того, скільки часу працівник працює у роботодавця.

Зверніть увагу! Ця норма досить схожа із положеннями нещодавнього законопроекту №  2584. В ньому йдеться про те, що причин для звільнення працівників стане більше.

Також у проекті, про який розповів міністр, вказано: трудовий договір можуть розірвати з ініціативи роботодавця у зв’язку з порушенням працівником умов трудового договору понад два рази протягом 180 календарних днів. Перелік умов трудового договору, порушивши які настане ймовірне звільнення, визначатиме трудовий договір. Однак роботодавець зобов’язаний буде навести фактичні дані, що підтверджують порушення працівником умов трудового договору.

Джерело: офіційна сторінка у мережі Facebook Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  Т. Милованова.

 

За якими професіями не може укладатися ЦПДчитайте у сервісі "Інтерактивна бухгалтерія". Скористайтеся  тестовим 3-денним доступом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»