ВС/КЦС роз’яснив, які обставини мають бути враховані при з’ясуванні наявності підстав для притягненні працівників до колективної матеріальної відповідальності.

Він назвав дві обов’язкові умови, за наявності яких може бути встановлена колективна матеріальна відповідальність та укладений відповідний договір  з колективом.

Такими умовами є:

1) колективна матеріальна відповідальність установлюються власником або уповноваженим ним органом;

2) установлення колективної матеріальної відповідальності проводиться за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

Відсутність хоча б однієї з цих умов слід вважати порушенням порядку встановлення колективної матеріальної відповідальності.

Також суд касаційної інстанції роз’яснив, що при вирішенні питання про покладення на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству  внаслідок порушення покладених на них трудових обов`язків, та про розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню, з`ясуванню та доведенню підлягають відповідні обставини. До них належать:

  • наявність прямої дійсної шкоди та її розміру;
  • якими неправомірними діями її заподіяно і чи входили до функцій працівника обов`язки, неналежне виконання яких призвело до шкоди;
  • в чому полягала його вина;
  • в якій конкретно обстановці заподіяно шкоду;
  • чи були створені умови, які забезпечували б схоронність матеріальних цінностей і нормальну роботу з ними.

Якщо шкоду заподіяно кількома працівниками, в рішенні суду має бути зазначено:

  • які конкретно порушення трудових обов`язків допустив кожен працівник;
  • ступінь вини кожного співробітника та пропорційна їй частка загальної шкоди, за яку до нього може бути застосовано відповідний вид і межі матеріальної відповідальності.

Джерело: постанова ВС/КЦС від 19.09.2019 р. у справі № 204/5569/16-ц

Більше про колективну матеріальну відповідальність можна почитати в матеріалі «Колективна (бригадна) відповідальність: особливості притягнення працівників» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія». Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»