Навчання на заочному факультеті у вищому навчальному закладі не зараховується до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років. Включення цього періоду до вислуги років суперечить сутності цього виду спеціального стажу, оскільки, крім зазначеного вище, Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV пов’язує встановлення особливих правил призначення пенсії за вислугу років саме з неможливістю продовжувати роботу чи службу на певних посадах або в певних умовах праці у зв’язку з втратою професійної працездатності особи або її придатності до настання пенсійного віку.

При цьому відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58 (даліІнструкція), до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер і найменування відповідних документів, зокрема, записи про час навчання в професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо), у вищих навчальних закладах та про час перебування в аспірантурі й клінічній ординатурі.

Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів і клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підставою для таких записів є накази навчального закладу (наукової установи)  про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів (п. 2.16 Інструкції).

Тож запитання ведення, контролю за веденням запису в трудовій книжці відомостей щодо трудового (у тому числі спеціального) стажу віднесено до компетенції роботодавця або, у виняткових випадках, юридичної особи, у якій власник трудової книжки провадить не трудову, але іншу основну свою діяльність. У випадку коли така діяльність не є трудовою, а іншою, але не основною, зокрема, навчання на заочному факультеті, відомості про неї не можуть стосуватися трудового стажу, а відповідно до п. 2.18 Інструкції можуть вноситися до трудової книжки інформаційно. Такі дані не можуть заміщувати (поглинати) собою даних, що становлять безпосередньо трудовий стаж.

 

Постанова ВСУ «Про зарахування до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років навчання на заочному факультеті вищого навчального закладу» від 05.11.2013 р. у справі № 21-289а13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»