На офіційному порталі ВРУ зареєстровано проект закону «Про акціонерні товариства», який має замінити нині діючий однойменний Закон України  від 17.09.2008 р. № 514-VI. Разом з тим він має також внести ряд змін до суміжних законів. Одна із головних новел законопроекту - запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування.

Окрім того, як ідеться у пояснювальній записці до законопроекту, передбачається:

  • запровадження діяльності радника з корпоративних прав щодо здійснення розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо корпоративних прав (норма, яка регламентуватиме його діяльність, має бути включена до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV);
  • можливість обрання акціонерним товариством однорівневої структури управління товариством (шляхом створення ради директорів акціонерного товариства, яка здійснюватиме контроль та управління за діяльністю акціонерного товариства), з одночасним передбаченням випадків обов'язкового застосування виключно дворівневої структури управління акціонерним товариством;
  • врегулювання питання запровадження в акціонерних товариствах посади корпоративного секретаря,  визначення  його компетенції  та повноважень, а також порядку обрання та відкликання корпоративного секретаря;
  • скасування норм, які вимагають існування в акціонерних товариствах ревізійної комісії (ревізора);
  • запровадження механізму обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів тощо.

Джерело: законопроект "Про акціонерні товариства" від 25.11.2019 р. № 2493

 

Акціонерним товариствам цікавим може бути матеріал «Дивіденди в акціонерному товаристві: строки, порядок виплати й відповідальність» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»