За бажанням єдинник може безоплатно та безумовно отримати витяг з відповідного реєстру. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма Запиту передбачає останні графи, в яких суб'єкт господарювання зазначає прізвище, ім'я, по батькові, підпис та дату.

Тобто, у запиті суб'єктом господарювання (уповноваженою особою) після графи "підпис" слід вказати дату направлення такого запиту до органів ДПС, а саме число, місяць та рік.

Джерело: роз’яснення з категорії 107.09 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»