Саме атестаційна комісія підприємства (організації) за наявності професії (посади) у відповідних списках, вивчивши характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори, характер виконуваних робіт та час зайнятості працівників у відповідних умовах, приймає рішення про проведення атестації робочих місць за умовами праці на конкретному робочому місці. На цьому акцентувало уваги Мінсоцполітики.

Атестацію проводять на основі чинних законодавчих та нормативних актів з питань охорони і гігієни праці:

  • списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461;
  • списків виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, затверджених постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290;
  • переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163.

Проводить її атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначають наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колдоговором, але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідає за своєчасне та якісне проведення атестації керівник підприємства, організації.

Джерело: лист Мінсоцполітики 28.08.2019 р. № 111/0/205-19.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»