В Мінфіні пояснили, як відобразити надходження від оприбуткування активів, раніше не врахованих на балансі установи. Мова йде про лишки матеріальних цінностей, матеріалів, отриманих від ліквідації необоротних активів, залишених для власних потреб, безхазяйного майна тощо.

Аби розмежовувати в обліку інформацію про доходи від реалізації активів та доходи, які виникають в результаті оприбуткування активів, отриманих в результаті інвентаризації або списання основних засобів та які залишені для потреб установи, передбачено субрахунок 7112 "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі". Він призначений для обліку доходів від оприбуткування ОЗ, інших необоротних матеріальних активів, нематактивів, виробничих запасів, МШП та інших нефінансових активів, які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу, отримані під час списання майна та будуть використовуватись для потреб установи.

Облік доходів від реалізації майна (крім доходів від продажу майна, які вважають доходами відповідного бюджету) ведуть на субрахунку 7211 "Дохід від реалізації активів".

Ураховуючи те, що такі активи не реалізовують, а використовуватимуть в процесі госпдіяльності з подальшим включенням витрат на амортизацію до собівартості товарів, робіт, послуг, запропоновано такі доходи показувати за кодом класифікації доходів бюджету 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності".

Джерело: лист Мінфіну 01.10.2019 р. № 35120-04-3/24616.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»