Податківці роз'яснили, що слід вважати доходом ФОП-комісіонера, який є єдинником, та як йому заповнювати книгу обліку доходів чи книгу обліку доходів і витрат.

Спершу вони нагадали, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язана за дорученням комітента за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

ФОП-комісіонер на єдиному податку, отримуючи дохід у готівковій та безготівковій формі, має записувати його у   відповідній книзі обліку за підсумками робочого дня окремими рядками – у готівковій формі (після заокруглення) та безготівковій формі (без заокруглення).

Нагадаємо, що під заокругленням слід розуміти математичну операцію, яка полягає в заміні в бік збільшення або зменшення з відповідною точністю. Зважайте, що заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг).

Отже, ФОП-єдинник, який здійснює діяльність у сфері комісійної торгівлі, у відповідній  книзі обліку повинен відображати всю суму коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку він отримав готівкою за договорами комісії. Тож, уважаємо, що така сума коштів і буде  оподатковуваним доходом   єдинника-коміссіонера.

Джерело: ІПК ДПСУ  від 12.11.2019 р.  № 1285/6/99-00-04-07-03-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»