Закарпатські податківці повідомили, що на виконання вимог п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ протягом звітного (податкового) періоду платник ПДВ може скласти декілька (дві та більше) зведених податкових накладних з однаковим типом причини.

У разі нарахування ПДВ-зобов’язань відповідно до п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання/починають використовуватися:

  • в операціях, що не є об’єктом оподаткування;
  • в операціях, звільнених від оподаткування;
  • в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
  • в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної у графі «Зведена податкова накладна» зазначається код ознаки:

  • 1 — у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ;
  • 2 — у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 199.1 ПКУ.

У зведених податкових накладних, у яких зазначено код ознаки 1 або 2, у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.). У рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється, а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини (04, 08, 09, 13).

Водночас Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307, не заборонено складання платником податку протягом звітного (податкового) періоду декількох зведених податкових накладних з однаковим типом причини.

Джерело: повідомлення на офіційному веб-сайті ГУ ДПС у Закарпатській області

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»