Мінфін запланував внести корективи відразу у шість Методрекомендацій з бухобліку. Для цього уже маємо проект відповідного наказу міністерства.

У Меторекомендаціях з бухобліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561 передбачать:

1. Ліквідаційну вартість визначає комісія, створена наказом керівника підприємства, при введенні об'єкта в експлуатацію.

2. Ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю, якщо підприємство не може достовірно визначити суму, яку очікує від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації).

3. Повернення орендодавцю залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар відображає за дебетом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». При цьому у разі створення цільового фонду з відновлення таких основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю, відображається за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

У Методрекомендаціях з бухобліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2, із закупівельного акту приберуть необхідність вказувати місце складання.

У  Методрекомендаціях з бухобліку фінансових витрат, затверджених наказом Мінфіну від 01.11.2010 р. № 1300, передбачать, що вони не поширюються на юросіб, які визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

У Методрекомендаціях щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 р № 635, уточнять, що «Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуть всі підприємства з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Проект наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»» розміщений для громадського обговорення.

 

Дисконтування довгострокових боргів: які проблеми переходу? Читайте у сервісі "Інтерактивна бухгалтерія". Скористайтеся  тестовим 3-денним доступом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»