Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

В частині оподаткування дивідендів власника-компанії з часткою 20% і більше капіталу компанії, що їх виплачує, відсоток оподаткування залишився колишнім – 5%. Але за новим правилом, компанія, що отримує дивіденди, не може бути товариством.

Зміни торкнулись в основному виплат в інших випадках – ставка оподаткування від загальної суми дивідендів з 20% зменшено до 15%.

Суттєво змінили також механізм оподаткування доходів від відчуження майна.

Так, доходи, одержувані нерезидентом від відчуження акцій, які одержують більше ніж 50% їхньої вартості чи більшої частини вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій договірній державі, можуть оподатковувати в іншій державі. Але це правило не працює в частині доходів, отриманих від відчуження акцій:

  • які котируються на визнаній фондовій біржі;
  • у випадку реорганізації корпорації;
  • коли нерухоме майно, з якого акції отримали свою оцінку (вартість) є нерухомим майном, яке є об'єктом господарської діяльності;
  • відкритого АТ;

та

  • подібні проценти у фондах нерухомості.

Джерело: Закон України «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи» від 30.10.2019 р. № 243-IX

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»