КАС ВС сформував позицію щодо оподаткування об’єктів нерухомості, призначених для використання у сільгоспдіяльності. Позиція викладена на порталі Судової влади України.

Спірним між сторонами стало питання пп. «ж» пп. 266.2.2 ПКУ: чи встановлює ця норма обов’язок сільськогосподарського товаровиробника безпосередньо використовувати такі будівлі/споруди у сільськогосподарській діяльності, чи достатньо того, що вони відповідають критерію здатності такого об’єкта слугувати цілям сільськогосподарського товарного виробництва.

Верховний Суд, погодившись із рішенням суду апеляційної інстанції, яким позов вирішено на користь позивача, вважає помилковими доводи ДФС, що позивач не має права на пільгу, встановлену зазначеною нормою, оскільки не використовував об’єкти нерухомості за цільовим призначенням.

Правовий аналіз цієї норми дає підстави для висновку, що її застосування передбачає наявність двох умов:

  • по-перше,  власник об’єкта нерухомості (будівлі, споруди) є сільськогосподарським товаровиробником;
  • по-друге – об’єкт нерухомості (будівля, споруда) призначений для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.

Вказана пільга стосується сільськогосподарських товаровиробників.

Виходячи із буквального тлумачення цієї норми, з урахуванням значення слова «призначення» як «мета використання чого-небуть», «відповідати меті», можна зробити висновок, що будівлі/споруди, про які йдеться в цій нормі, повинні відповідати меті, способу та критеріям використання у сільськогосподарській діяльності. Вимоги, що будівлі/споруди повинні використовуватися (експлуатуватися) у сільськогосподарській діяльності, текст цієї норми не містить.

Верховний Суд вказав, що законодавець не встановив обов’язку сільськогосподарського товаровиробника безпосередньо використовувати будівлі/споруди у сільськогосподарській діяльності, а умовою звільнення таких об’єктів від оподаткування визначив цільове призначення їх використання та встановив вичерпний перелік підстав, коли податкова пільга не надається, а саме: у випадках, коли нерухомість здається власниками в оренду, лізинг, позичку.

Джерело: постанова ВС/КАС від 01.10.2019 р. у справі № 0340/1905/18. З його повним текстом можна ознайомитися в системі аналізу судових рішень VERDICTUM.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»