Перший з двох законопроектів пропонує обмежити для переселенців розмір процентів за користування кредитом (позикою), які нараховують протягом встановленого договором часу. Загальна сума процентів за договорами, боржниками у яких є внутрішньо переміщені особи, не може перевищувати суму процентів, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов’язання. Також пропонується заборонити нараховувати внутрішньо переміщеним особам неустойку та стягувати з них збитки.

Передбачається звільнення внутрішньо переміщених осіб від відповідальності за порушення грошових зобов’язань, передбаченої ст. 625 ЦКУ. А саме – від сплати суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також процентів річних від простроченої суми.

Законопроектом також передбачається заборона на уступку, продаж або інше передання прав вимоги за кредитними договорами та договорами позики із внутрішньо переміщеними особами на користь інших осіб. Таке правило не дозволить банкам та іншим кредиторам передавати право вимоги боргу колекторським або іншим компаніям.

Зміни дадуть можливості зменшити борг за кредитом чи позикою лише тим боржникам, які до моменту початку АТО сумлінно виконували грошові зобов’язання, і не надають такої можливості тим, хто після початку операції не здійснив жодного платежу.

Другий законопроект передбачає внесення змін до ПКУ шляхом звільнення від оподаткування ПДФО додаткового блага, яке виникає у внутрішньо переміщених осіб в результаті перерахунку їх кредиторами заборгованості.

Джерело: законопроекти «Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань» від 29.10.2019 р. № 2329 та «Про внесення змін до підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань"» від 29.10.2019 р. № 2330

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»