МОН України затвердило Інструкцію про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації.

Роботу з комплектування та обліку підручників і навчальних посібників здійснює бібліотекар навчального закладу, а в разі його відсутності — інша особа, визначена керівником навчального закладу (далі — бібліотекар).

До процесу обліку підручників і навчальних посібників належать: прийом, штемпелювання, реєстрація надходження підручників і навчальних посібників, їх вилучення, а також контроль за їх використанням і зберіганням.

Непридатні до використання підручники та навчальні посібники, що втратили актуальність, старі або мають дефекти, у яких закінчився строк використання, підлягають списанню та вилученню з бібліотечних фондів навчальних закладів.

Списання здійснюється на підставі акта про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури, затвердженого наказом Головного управління Держказначейства України та Держкомстату України від 02.12.1997 р. № 125/70, до якого додається опис підручників і навчальних посібників, що підлягають вилученню із бібліотечних фондів.

Акт складається у двох примірниках комісією, до складу якої входять бібліотекар, заступник керівника навчального закладу, педагогічні працівники, і затверджується керівником навчального закладу. Перший примірник акта здається до бухгалтерії відділу освіти районної, районної в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або бухгалтерії навчальних закладів, а другий примірник залишається в бібліотекаря.

На підставі акта бібліотекар вносить відповідні записи в Книгу сумарного обліку підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду та Реєстраційну картку руху підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду.

Окрім того, документом визначено, що станом на 1 січня кожного року на підставі акта та Книги сумарного обліку підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду бібліотекар має робити звірку руху підручників і навчальних посібників.

 

Наказ МОЗ України «Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації» від 02.12.2013 р. № 1686.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Готується до опублікування в «Офіційному віснику України» за 31.12.2013 р. № 100

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»