Верховна Рада ратифікувала:

1. Протокол між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на дохід і на приріст вартості майна.

Положення Протоколу передбачають:

 • оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша ніж партнерство), яка володіє безпосередньо щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди та підвищення  ставки з 10% до 15% - в усіх інших випадках;
 • збільшення розміру ставки оподаткування процентів – з 0 % до 5%;
 • збільшення розміру ставки оподаткування роялті – з 0 % до 5%;
 • нову редакцію статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей Договірних Сторін щодо обміну податковою інформацією;
 • норми щодо застосування права на отримання переваг - переваги не будуть надаватись стосовно виду доходу або майна, якщо однією з головних цілей будь-якої домовленості чи угоди між суб’єктами господарської діяльності було безпосереднє або опосередковане отримання ними такої переваги.

2. Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Положення Протоколу передбачають:

 • оподаткування дивідендів за ставкою 5% - якщо фактичним власником дивідендів є компанія (яка не є товариством), яка володіє безпосередньо принаймні 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди та інвестувала в придбання акцій чи інших прав компанії еквіваленті не менше 100 000 євро) та 10% - в усіх інших випадках;
 • збільшення розміру ставки оподаткування процентів – з 2% до 5% (запропоновані ставки відповідають загальній практиці укладення Україною таких конвенцій та протоколів до них з іншими країнами світу (аналогічні за розмірами ставки містяться у переважній більшості конвенцій та протоколів до них, укладених нашою державою);
 • внесення зміни щодо оподаткування доходів від відчуження часток у компаніях, питома вага вартості нерухомого майна яких складає більше 50% вартості усього майна (активів) таких компаній (в чинній конвенції відповідні доходи звільняються від оподаткування в Україні).

3. Угоду між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї.

Нею передбачено:

 • оподаткування дивідендів за ставкою 5% – якщо фактичним власником дивідендів є компанія, що володіє не менше, ніж 20% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує; 15% – в усіх інших випадках;
 • розмір ставки оподаткування процентів – 10%;
 • розмір ставки оподаткування роялті – 8%;
 • розширення можливостей Договірних Сторін щодо обміну податковою інформацією.
Джерело: сайт Мінфіну.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»