Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA), вчинену 7 лютого 2017 року в м. Києві. Угода набере чинності з дати письмового повідомлення Україною Сполученим Штатам Америки про завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності зазначеною Угодою.

Ця Угода спрямована на підвищення рівня дотримання міжнародного податкового законодавства та забезпечення застосування положень Закону FATCA на основі здійснення внутрішнього звітування та автоматичного обміну інформацією відповідно до Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал та Протоколу до неї, укладених у м. Вашингтон 4 березня 1994 року.

Але тільки ратифікацією справа не обмежується – парламент також прийняв за основу проекти Законів "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)" (№ 2103) та "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)" (№ 2102).

Першим пропонується внести зміни до ПКУ, зокрема, щодо:

  • визначення понять «підзвітний рахунок», «фінансовий агент»,  «фінансовий рахунок»;
  • особливостей подання звітності за підзвітними рахунками;
  • збору та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів;
  • накладення штрафу у розмірі 100 мінзарплат (у розмірі, встановленому на 1 січня звітного року) за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками фінансовими агентами звітів про підзвітні рахунки.

Передбачається, що це стимулюватиме фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки.

Водночас положеннями законопроекту № 2103 передбачено, що якщо міжнародним договором, що містить положення про обмін інформацією, згода на обов’язковість якого надана ВРУ, або укладеним на його підставі міжвідомчим договором встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. Перелік таких міжнародних договорів буде оприлюднюватися на офіційному вебсайті ДПС.

Своєю чергою, законопроект № 2102 внесе до Закону України "Про банки і банківську діяльність" зміни, відповідно до яких банківська таємниця розкриватиметься ДПС у випадках та в обсязі, визначених Угодою FATCA та іншими ратифікованими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або згідно з укладеними на підставі таких міжнародних договорів міжвідомчими договорами.

А зміни до Закону України "Про депозитарну систему України" передбачають, що інформація із системи депозитарного обліку надаватиметься відповідно до Угоди FATCA, або інших ратифікованих міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або згідно з укладеними на підставі таких міжнародних договорів міжвідомчими договорами.

За повідомленням на сайті ВРУ

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»