Державна інспекція ядерного регулювання України (далі — Держатомрегулювання України) затвердила перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування. До нього увійшли:

1. Радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання (далі — радіонуклідні ДІВ), діяльність з використання яких звільняється від ліцензування:

  • усі радіонуклідні ДІВ, активність за окремим радіонуклідом яких не перевищує 15 рівнів активності або питомої активності, зазначеної в додатках 1, 2 до Критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затверджених постановою КМУ від 16.11.2011 р. № 1174;
  • усі радіонуклідні ДІВ, що належать до 5 категорії закритого джерела згідно з додатком 2 до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою КМУ від 05.12.2007 р. № 1382.

Суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії для звільнення від ліцензування радіонуклідних ДІВ має надати інформацію про максимальну активність або максимальну питому активність для кожного радіонуклідного ДІВ. Відповідні розрахунки виконуються Держатомрегулювання України.

2. Нерадіонуклідні ДІВ, що генерують іонізуюче випромінювання:

  • рентгенівські апарати для мамографії;
  • дентальні рентгенівські апарати для прицільної рентгенографії, панорамної рентгенографії та конусно-променевої комп’ютерної томографії;
  • апарати рентгенівські флюорографічні;
  • установки та пристрої з невикористовуваним рентгенівським випромінюванням та для рентгеноструктурного аналізу;
  • рентгенівські апарати (виключаючи прискорювачі) для огляду багажу в пунктах перетинання державного кордону, поштових відділеннях, правоохоронних закладах;
  • детектори вибухових і наркотичних речовин.

 

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України «Про затвердження Переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування» від 03.12.2013 р. № 138.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Готується до опублікування в «Офіційному віснику України» за 08.01.2014 р. № 1

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»