Мінфін вніс зміни до ряду П(С)БО. Деякі з них є лише косметичними, проте окремі з них заслуговують на увагу підприємств.

Зокрема, із П(С)БО 11 «Зобов'язання»  виключили п. 8, за яким зобов'язання, на яке нараховують відсотки та яке підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання.

Як результат всі довгострокові зобов'язання відображають в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання.

Аналогічних змін зазнала й Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291.

У примітках до фінзвітності треба наводити інформацію про перелік і суми зобов'язань, що включені до статей балансу «Інші довгострокові зобов'язання», «Інші поточні зобов'язання».

Також відмітимо, що із П(С)БО 7 «Основні засоби» виключили норму, за якою первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому п.п.19 - 21 П(С)БО 7 «Основні засоби».

Решта змін стосуються вилучення слова «установа» із тексту П(С)БО.

Джерело: наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»