21.10.2019 року буде введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства. Що це означає? Діятимуть нові умови та порядок відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Кодекс складається із чотирьох книг:

Книга перша. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА – визначає: терміни, що використовуються у Кодексі; законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство; повноваження і порядок діяльності державного органу з питань банкрутства; заходи щодо запобігання банкрутству боржника-юрособи та позасудові процедури; порядок санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; судові процедури, які застосовуються щодо боржника; порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник; юрисдикцію, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство; порядок оскарження судових рішень у процедурі банкрутства.

Книга друга. АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ – визначає діяльність арбітражного керуючого: вимоги до нього, права та обов’язки, незалежність, порядок відбору та призначення, відповідальність та контроль за діяльністю, порядок припинення діяльності тощо. Також у цій книзі прописуються порядок створення, функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих.

Книга третя. БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – визначає підстави та порядок відкриття провадження у справі про банкрутство, забезпечення вимог кредиторів, визнання недійсними правочинів боржника, правонаступництво.

Книга четверта. ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. Загальні положення цієї Книги визначають діяльність арбітражного керуючого у справах про неплатоспроможність фізособи та підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Джерело: веб-портал ВРУ

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»