В ДПС пояснили чи враховувати ПДВ, визначаючи суму доходу (виручки), отриману від продажу необоротних активів, для цілей застосування п. 138.2 ПКУ.

У разі продажу об’єкта невиробничих ОЗ або нематеріальних активів згідно з п. 138.2 ПКУ фінрезультат зменшують на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих ОЗ або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у т.ч. віднесених до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

Проте не визнають доходами суми ПДВ, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів (пп. 6.1 П(С)БО 15).

У п. 34 П(С)БО 7 «Основні засоби» вказано, що фінрезультат від вибуття об’єктів ОЗ визначають вирахуванням з доходу від вибуття ОЗ їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів.

Тому для цілей застосування п. 138.2 ПКУ суму доходу (виручки), отриманого(ої) від продажу необоротних активів, визначають без врахування ПДВ.

Джерело: роз’яснення з підкатегорії 102.23.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

 

На цю тему можна переглянути матеріал «Переводимо основний засіб до необоротних активів, утримуваних для продажу, та продаємо його: бухоблік й оподаткування» в газеті «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»