Мінфін дещо скоригував та доповнив Типову кореспонденцію субрахунків бухобліку для бюджетних установ.

В результаті маємо нову кореспонденцію субрахунків, якою відображають:

  • вартість безоплатно переданих (отриманих) капінвестицій в об'єкти незавершеного будівництва за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством;
  • зарахування об'єктів незавершеного будівництва, безоплатно отриманих за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством, до складу основних засобів після введення в експлуатацію;
  • переведення об'єктів основних засобів з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості і навпаки;
  • надходження коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
  • вилучення з доходу звітного періоду трансфертів у сумі, що включається до первісної вартості необоротних активів, придбаних за рахунок коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Також уточнені бухгалтерські проводки для операцій:

  • нарахування стипендій;
  • отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів, у тому числі тих, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством;
  • зменшення зобов'язань за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів, отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством, після введення в експлуатацію необоротних активів;
  • відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (нематеріальних активів) за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності.

Джерело: наказ мінфіну  від 17.09.2019 р. № 386

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»