Із 18.12.2018 р. попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами має здійснюватись виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім'я в органах Казначейства. В подальшому зазначені кошти виконавці робіт, надавачі товарів і послуг використовують виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг.

Тобто клієнти можуть використовувати зазначені кошти з рахунків, відкритих в Казначействі, на цілі, передбачені умовами договору.

При цьому клієнт у реквізиті платіжного доручення «Призначення платежу» має вказати реквізити договору та інформацію про цілі, на які спрямовують кошти, отримані як по передня оплата.

У свою чергу, клієнт може перерахувати кошти, отримані як попередня оплата, з небюджетних рахунків на рахунки, відкриті в установі банку як прибуток, а також для відшкодування витрат, понесених при закупівлі товарів, робіт і послуг за власний рахунок, якщо такі витрати здійснюють з метою виконання вимог договору.

Джерело: лист ДКСУ від 25.06.2019 р. № 16-06-06/10978

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»