Верховний Суд не підтримав позицію контролерів, згідно з якою акти виконаних робіт, в яких грошове зобов`язання визначене у євро, не є документами, які дають підставу для включення до складу витрат сум, сплачених нерезиденту.

Суд завважив: ст. 179 ГКУ визначає, що при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення. Сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству. Водночас відповідно до ч. 2 ст. 189 ГКУ ціни у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) можуть визначатися в іноземній валюті за згодою сторін.

Отже, у разі визначення в актах виконаних робіт грошового зобов`язання у валюті, відмінній від грошової одиниці України, порушення чинного законодавства відсутні.

Джерело: постанова Верховного Суду від 03.09.2019 р. у справі № 802/4826/13-а

 

Суб’єктам господарювання, що працюють у сфері ЗЕД, цікавим може бути матеріал «Акт наданих послуг нерезиденту: як оформити» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» - скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»