Посадова інструкція працівника — не документ, який надає повноваження на укладення договорів від імені юрособи.  Відповідно до чинного законодавства вона не є документом, який породжує певні управлінські чи/та представницькі функції посадової особи організації. Підставою для представництва юрособи є установчий документ або видана довіреність. Відповідні висновки сформував Верховний Суд.

Обставини справи полягали у наступному:

1. Позивачу (заступнику директора)  оголосили догану за те, що у період перебування директора підприємства у відпустці він підписав договір про відповідальне зберігання.

2. Позивач надав директору пояснювальну записку, в якій зазначив, що його дії повністю узгоджуються з посадовою інструкцією заступника директора. З наказом про право першого підпису він ознайомлений не був і про його існування також не був повідомлений та вважав, що він, як заступник директора, діяв в межах своїх повноважень.

3. Відповідно до посадової інструкції заступника директора підприємства цю посаду відносять до категорії "керівники". У розділі 3 посадової інструкції, який регламентує права заступника директора, зазначено, що він має право діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з структурними підрозділами підприємства, організаціями і органами державної влади із комерційних питань.

Верховний Суд вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли помилкового висновку про наявність підстав для задоволення позову, оскільки оцінка юрособою факту перевищення позивачем своїх службових повноважень є обґрунтованою, адже позивач діяв без достатніх на те повноважень від імені організації. Необізнаність позивача із наказом «Про надання права підпису» іншому заступнику директора не впливає на оцінку дій позивача та не доводить правомірності його вчинків. Адже, як зазначено, підставами для представництва юридичної особи є виключно установчий документ або видана у законний спосіб відповідна довіреність.

Джерело: постанова ВС/Першої судової палати КЦС від 03.07.2019 р. у справі № 712/8637/17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»