20 вересня Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (№ 1059). Ним вносяться зміни до цілої низки кодексів та законів для усунення юридичних прогалин, а також впровадження в правову систему України інноваційних правових інструментів.

Так, у сфері захисту прав акціонерів буде запроваджено відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, укладеним на неринкових умовах, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами. Питання про вибір незалежного аудитора публічного акціонерного товариства включать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. А також – розширять перелік правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю.

У сфері будівництва скасують обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту.

Щодо договорів застави земельних ділянок скасовується обов'язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу.

А для товариств з обмеженою відповідальністю визначили особливості створення та діяльності товариств на підставі модельного статуту.

Також у сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань передбачили передання кредиторові у довірчу власність майна - об’єкта забезпечення. Такий кредитор виступає власником цього майна (на відміну від застави) та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань. Цей інструмент забезпечення виконання кредитних зобов’язань зменшує ризики кредиторів, пов’язані з поверненням проблемної заборгованості. Водночас боржникам надаються певні гарантії, які зменшують ризики зловживання кредиторами (довірчими власниками) своїми правами.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»