25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон № 2704, яким встановлено, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Основними завданнями контролю за застосуванням державної мови є:

  • перевірка стану дотримання визначених Законом № 2704 вимог застосування державної мови суб’єктом контролю, його керівником та працівниками під час здійснення повноважень; 
  • запобігання, виявлення та вжиття заходів до усунення виявлених порушень вимог Закону № 2704.

Контроль за застосуванням державної мови може здійснюватися:

1) за місцезнаходженням суб’єкта контролю у робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку суб’єкта контролю (виїзна перевірка).

2) в приміщенні секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови чи за місцем здійснення повноважень представника Уповноваженого (безвиїзна перевірка).

Контроль за застосуванням державної мови здійснюється за наявності таких підстав:

1) у разі безпосереднього виявлення Уповноваженим із захисту державної мови, його представником, іншим працівником секретаріату Уповноваженого ознак порушення визначених Законом № 2704 вимог застосування державної мови, зокрема під час моніторингу виконання законодавства про державну мову;

2) за наявності інформації про порушення визначених Законом № 2704 вимог застосування державної мови в повідомленнях, отриманих від суб’єктів контролю, опублікованих у засобах масової інформації, оприлюднених в Інтернеті.

Під час проведення виїзної перевірки особа, яка здійснює заходи контролю за застосуванням державної мови, повинна:

  • вручити керівнику суб’єкта контролю або уповноваженій ним особі примірник рішення Уповноваженого про здійснення контролю за застосуванням державної мови;
  • пред’явити своє службове посвідчення або інший документ, що посвідчує особу.

За результатами здійснення контролю за застосуванням державної мови Уповноважений, його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови. У разі фіксації актом порушення вимог щодо обов’язкового застосування державної мови, Уповноважений із захисту державної мови, його представник оголошує такому суб’єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта, про що зазначається в акті. У разі повторного протягом року порушення Уповноважений із захисту державної мови (його представник) складає протокол. За повторне протягом року порушення Уповноважений накладає на суб’єктів штраф у розмірі від 5100 до 6800 грн.

Акт і протокол, складені Уповноваженим або його представником, можуть бути оскаржені відповідно до закону.

Джерело: повідомлення прес-служби ТУ ДСА у Чернігівській області

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»