На думку Держпідприємництва України, до процедурних запитань реєстрації декларації про відходи можуть бути застосовані положення Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою КМУ від 17.05.2006 р. № 685 (далі — Порядок повідомлення).

Адже суттю декларації (не лише про відходи) є подання суб’єктом господарювання до відповідного держоргану документа із зазначенням відомостей, на підставі яких він виконує певні дії щодо здійснення господарської діяльності. Тож можна зробити висновок, що декларація про відходи є за своїм правовим навантаженням близькою до декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі — декларація відповідності).

Нагадаємо: декларація відповідності — документ, яким суб’єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру (абз. 8 ст. 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV).

Згідно з абз. 1 п. 6 Порядку повідомлення, дозвільний орган протягом одного робочого дня після надходження декларації реєструє її в журналі обліку суб’єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності, крім випадків, коли вона заповнена не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми.

Згідно з п. 7 Порядку повідомлення, перший примірник декларації відповідності зберігається в дозвільному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після надходження передається суб’єкту господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату та номер реєстрації. Державний адміністратор протягом одного робочого дня після дня надходження декларації відповідності від дозвільного органу повідомляє суб’єкта господарювання про отримання зареєстрованого примірника декларації відповідності.

 

Лист Держпідприємництва від 19.12.2013 р. № 12109/0/20-13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»