Йдеться про процедуру розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, територіального органу Мін'юсту щодо реєстрації суб'єктів господарювання та інших юридичних осіб або у сфері реєстрації речових прав на нерухомість. Завдяки змінам з’явилася можливість подати скаргу не лише в паперовому, а й в електронному вигляді. Окрім того, удосконалили порядок розгляду скарги та оприлюднення рішень комісії.

Так, скаргу на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження реєструє у день її надходження суб’єкт розгляду скарги за умови підписання її особою, яка вважає, що її права порушили, або її представником. Реєстрація скарги, поданої в електронній формі, здійснюється за умови підписання її скаржником або його представником з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі подання скарги в електронній формі до скарги додають  копії передбачених законами документів, виготовлені шляхом сканування, з обов’язковим накладенням скаржником або його представником кваліфікованого електронного підпису.

Також передбачили, що рішення, прийняте за результатом розгляду скарги, висновки комісії із знеособленими персональними даними щодо наведених суб’єктів та об’єктів невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мін’юсту.

Джерело: постанова КМУ від 04.09.2019 р. № 831 «Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»