ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що установи/підприємства мають право вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів. Але за умови забезпечення належного зберігання касових документів.

Програмне забезпечення повинне забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги («Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира»), які за формою і змістом повинні відтворювати форму та зміст касової книги в паперовому вигляді.

Під час складання електронного документа касової книги роздруковують кожну з двох частин аркуша касової книги: «Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира».

Водночас:

1) у разі роздрукування «Вкладного аркуша касової книги» у кінці місяця автоматично роздруковують загальну кількість аркушів касової книги за цей місяць, а в разі роздрукування в кінці року – їх загальна кількість за рік;

2) після роздрукування «Вкладного аркуша касової книги» і «Звіту касира» касир перевіряє правильність складання цих документів, підписує їх і передає «Звіт касира» разом з відповідними касовими документами до бухгалтерії під підпис у «Вкладному аркуші касової книги»;

3) протягом року «Вкладний аркуш касової книги» касир зберігає окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або залежно від потреби) «Вкладний аркуш касової книги» формують в підшивки в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік керівник і головний бухгалтер засвідчують підписом, а підшивки формують в книгу;

4) після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях передають для зберігання відповідно до законодавства України.

Джерело: сайт ГУ ДПС у Дніпропетровській області

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»