Фахівці Федерації проаналізували законопроект № 1210 від 30.08.2019 р. та вважають, що запропонована редакція документу погіршить умови діяльності для суб'єктів господарювання та для економіки в цілому. Тому її варто доопрацювати.

Зокрема, на думку роботодавців, перегляду та доопрацювання потребують такі положення законопроекту:

1. Розповсюдження обмежень на врахування у витратах відсотків за всіма борговими зобов'язаннями платника податків, а не тільки за зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами. Це призведе до збільшення фіскального навантаження на суб'єктів господарювання, встановлення економічно невиправданих обмежень за будь-якими запозиченнями від резидентів, нерезидентів, пов'язаних і непов'язаних осіб, подальшого зменшення кредитування, а як наслідок – уповільнення зростання економіки.

2. Виключення передбаченої п. 140.3 ПКУ норми, згідно з якою «проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті». Це призведе до неможливості врахувати витрати за сплаченими відсотками в майбутніх періодах, коли платники податків отримуватимуть прибуток.

3. Фактичне впровадження оподаткування курсових різниць, які виникають у платників податків не з власної волі, а передусім у наслідок валютно-курсової політики держави. Це призведе до невиправданого підвищення ризиків ведення господарської діяльності.

4. Збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань. Зазначені зміни не мають економічного сенсу та несуть виключено фіскально-каральне навантаження.

5. Введення в податкове законодавство правил оподаткування іноземних компаній, а саме визначення та правила Контрольованої іноземної компанії (надалі – КІК). Ця ініціатива передбачена в кроці 3 Плану BEPS та є доволі складною для реалізації. Адже із 85 країн, які приєдналися до BEPS, тільки 30 імплементували правила КІК. Це доволі складний інструмент, який потребує окремого обговорення із представниками бізнесу.

За інформацією із сайту Федерації роботодавців України

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»