У Раді взялись за легалізацію та оподаткування прихованих громадянами України доходів. Для цього Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики зареєстрував законопроект № 1232, який запровадить спеціальне декларування фізособами.

Під ним розуміють фактично режим звільнення платників податків - фізосіб від юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства України, що мали місце впродовж будь-якого одного або декількох податкових періодів до 1 січня 2020 року включно, за умови подальшої сплати податкових зобов’язань у порядку, строки і розмірах, передбачених цим законопроектом.

Скористатися спеціальним декларуванням зможуть фізособи - резиденти, у т. ч. самозайняті особи, а також фізособи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування, і які є чи були платниками податків стосовно:

а) доходів, майна або інших активів, отриманих (набутих) в Україні, які підлягають чи підлягали в момент їх отримання (набуття) оподаткуванню в Україні;

б) доходів, майна або інших активів, отриманих (набутих) такою фізособою з джерел походження за межами України, які підлягають чи підлягали в момент їх отримання (набуття) оподаткуванню в Україні відповідно до положень ПКУ чи міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана ВРУ.

Особа, яка має намір скористатись спеціальним декларуванням, у строк до 31 березня 2020 року включно подаватиме до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси спеціальну (одноразову) декларацію за встановленою формою.

Об’єктами оподаткування є доходи, що не були задекларовані у податковій декларації всупереч вимогам податкового законодавства в попередні звітні періоди до 31 грудня 2018 року включно, або активи, що були одержані (набуті) за рахунок таких доходів в тому числі:

а) валютні цінності, належні декларанту;

б) рухоме та нерухоме майно, цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансові інструменти, належні декларанту;

в) інші активи, майно, майнові права, які належні декларанту, або стосовно яких декларант може прямо або опосередковано, у т. ч. через інших юридичних та/або фізичних осіб, вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження, або з яких отримує чи має право отримувати доходи.

У спеціальній декларації не вказуватимуть інформацію про джерела походження чи набуття об`єктів декларування.

Податкові зобов’язання з прихованих доходів (активів) сплачуватимуть у такому розмірі:

  • 5% - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юросіб, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів;
  • 10% - для усіх інших майнових прав;
  • 2,5 % - для активів, за рахунок яких відбулося придбання декларантом облігацій внутрішньої державної позики, випущених НБУ.

Фізосіб, які не скористаються спеціальним декларуванням, та набули станом на 1 січня 2020 року повноліття, вважають такими, що підтвердили станом на 01.01.2020 р. незадекларовані доходи відповідних попередніх податкових періодів на загальну суму 300 тис. грн.

Для цілей оподаткування вважатимуть, що декларант має незадекларовані доходи в зазначеному розмірі у грошовій формі і національній валюті, або набув за їх рахунок відповідні активи. Такі доходи вважатимуть амністованими без будь-яких додаткових умов. Сплачувати податки за такими доходами не потрібно. При цьому податкову перевірку щодо джерел отримання декларантом таких доходів не будуть проводити.

Джерело: законопроект № 1232 від 02.09.2019 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що мали місце до 31 грудня 2018 року».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»