Держстат роз’яснив, як заповнювати форму № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці».

Показники зазначеної форми включають дані станом на 31 грудня звітного року та ґрунтуються на даних таких документів первинного обліку:

  • № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;
  • № П-2 «Особова картка працівника»;
  • № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;
  • № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;
  • наказів щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, про затвердження переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівники яких мають право на пільги та компенсації, зокрема на пільгове пенсійне забезпечення, карт умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць, документів бухгалтерського обліку та інших документів, передбачених чинним законодавством.

Значення показників звіту слід вказувати в цілих числах. За відсутності даних відповідні рядки (графи) потрібно  прокреслювати.

Якщо на підприємстві у звітному році не було працівників, які працюють зі шкідливими умовами праці, форма має містити  дані тільки в рядках 10010, 10160, 10170 розділу I та в разі наявності пільг за особливий характер праці або працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, - у рядках 11070, 11080, 11110, 11120, 11140 розділу II відповідно.

Нагадаємо, що форму № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи подають не пізніше 28 лютого.

Джерело: роз'яснення Держстату від 08.07.2019 р.  № 19.1.2-12/28-19

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»