Бізнес та бухгалтерська спільнота уже може переглянути напрацювання парламентської більшості, які стосуються покращення норм Податкового кодексу. Йдеться про законопроект № 1210 із чарівною назвою «про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

І таких неузгодженостей виписали на 151 сторінку тексту законопроекту.

Звісно, відразу сьогодні проаналізувати і розказати про їх не вдасться. Але на окремих з ним ми все ж зупинимося.

Адміністрування податків.

1. З’явиться стаття, присвячена контрольованій іноземній компанії. Нею визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи – резидента України.

2. Якщо у роботі електронного кабінету виявлена технічна та/або методологічна помилка, і така помилка визнана згідно повідомлення на офіційному веб-порталі ДПС, підстави для притягнення платника податків та/або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та/або методологічною помилкою у роботі електронного кабінету, відсутні.

3. У випадку відсутності первинних документів, що відповідають реальним (фактичним) обставинам операції та поведінки платника податків, операції платника податків обліковуються відповідно до фактичних умов та обставин здійсненої операції та/або фактичної поведінки платника податків. Обов’язок доведення невідповідності первинних документів реальним (фактичним) умовам та обставинам здійснення операції та/або поведінці платника податків, покладається на контролюючий орган.

4. Розрахунки (в тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих прирівнюються до податкової декларації.

5. Скарга на рішення ДПС може бути оскаржена  до Апеляційної  ради з питань розгляду скарг платників податків шляхом подання відповідної  скарги до Мінфіну.

6. Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

7. Випишуть нову редакції норм, які стосуються авансового внеску з податку на прибуток з виплати дивідендів.

8. В новій редакції викладуть п. 58.1 ПКУ, який стосується вручення податкового повідомлення-рішення.

9. Внесення змін до плану-графіка допускається не частіше  ніж раз на квартал, крім випадків,  коли зміни  пов’язані із змінами найменування платника податків та/або виправлення технічних помилок.

9. Акт та довідка перевірки стануть доказовою базою.

10. Якщо особа вважає, що в результаті дії або рішення контролюючого органу України або відповідного органу влади іншої країни вона піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування, вона може, незалежно від засобів правового захисту, передбачених ПКУ, подати заяву про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження.

11. Контролюючі органи несуть відповідальність за вчинення податкових правопорушень посадовими (службовими) особами таких контролюючих органів.

12. Юридична особа-платник податку несе фінансову відповідальність за вчинення податкових правопорушень її відокремленими підрозділами.

13. Визначать обставини, що пом’якшують відповідальність особи. У разі наявності хоча б однієї обставини, що пом'якшує відповідальність, розмір штрафу становить 50% від розміру встановленого ПКУ.

І це лише невелика частина змін, які з великою ймовірність прийме Рада восени 2019 року. Адже очікується, що основні зміни запрацюють із 01.01.2020 року. Хоча деякі наберуть чинності із дня з дня, наступного за днем його опублікування, а деякі — із 01.07.2020.

Про зміни у решту розділів ПКУ, які стосуються ПДВ, ПДФО, податку на прибуток, акцизу, спрощеної системи оподаткування ми познайомимо вас згодом.

Про інші законодавчі ініціативи від провладної більшості народних депутатів ми розповідали у новинах:

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»