Спеціалісти Держпраці роз’яснили, чи має право роботодавець забороняти працівнику змінювати час відпустки, визначеної графіком.

Умови, тривалість і порядок надання працівнику відпустки визначають КЗпП і Закон України "Про відпустки".

Черговість надання відпусток визначають графіками, які затверджують власники за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації. При складанні графіків враховують інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджують працівник і власник. Останній зобов’язаний письмово повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніш, як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Водночас існують випадки, коли щорічна основна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена. Найпоширеніми із них є випадки, коли працівник захворіє під час відпустки або коли період відпустки у зв’язку з навчанням співпаде із часом  запланованої щорічної відпустки.

Стосовно перенесення щорічної основної відпустки на інший період або продовження її слід зазначити що, відповідно до норм ст. 11 Закону України "Про відпустки" та ст. 80 КЗпП, при перенесенні щорічної відпустки новий термін її надання встановлюють за згодою між працівником і власником.

Отже, будь-які зміни в графіках відпусток можливі лише за взаємною домовленістю між власником і відповідним працівником.

Джерело: сайт ГУ Держпраці у Черкаській області

 

Яка відповідальність за ненадання працівникові щорічної відпустки, дізнайтесь із матеріалу газети "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»