Серед причин відрахування дитини із закладу дошкільної освіти норма п. 12 Положення № 305 називає і випадок несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Згідно з п. 7 Положення № 305 під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. У статуті та Правилах внутрішнього розпорядку можна конкретизувати й питання відрахування дітей та збереження за ними місця.

Згідно з ч. 5 ст. 35 Закону про дошкільну освіту плату за харчування дітей у державному та комунальному закладі дошкільної освіти вносять у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління. А за п. 2.7 Порядку № 667 таку плата слід вносити до банківських установ (їх філій) щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який її вносять. 

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надають за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Від плати за харчування дитини звільняють батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

Водночас Мінюст визнало, що на сьогодні Міністерством освіти і науки не затверджено порядку зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти, як того вимагає ч. 3 ст. 14 Закону про дошкільну освіту.

Джерела: лист МОН від 24.04.2019 р. № 4/57-19лист Мінюсту від 23.04.2019 р. № 15752/343-2-19/7.2.4

 

Про підвищення окладів із 1 вересня педагогам дошкільної та позашкільної освіти читайте в матеріалі газети  «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначеного та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»