Уряд затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Про це йдеться в постанові КМУ від 21.08.2019 р. № 800.

Відповідні працівники можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом). Вони самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Педагогічні працівники закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів. Кожен педагогічний і науково-педагогічний працівник закладу загальної середньої та фахової передвищої освіти зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію. Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти підвищують свою кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років.

Із 1 січня 2020 року керівники закладів освіти після затвердження кошторису закладу оприлюднюють  загальний обсяг коштів, передбачений на підвищення кваліфікації. Протягом наступних 15 календарних днів кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації, подає пропозицію до плану підвищення кваліфікації.

Джерелами фінансування підвищення є кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством. Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюють:

  • педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти, які працюють у таких закладах за основним місцем роботи і проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти;
  • інші особи, які працюють у закладах освіти на посадах педагогічних або науково-педагогічних працівників за суміщенням або сумісництвом.

На час підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого плану з відривом від виробництва (освітнього процесу) за педагогічним або науково-педагогічним працівником зберігають місце роботи (посада) зі збереженням середньої заробітної плати.

Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізособа – підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам.

Джерело: постанова КМУ від 21.08.2019 р.  № 800

 

Про підвищення окладів із 1 вересня педагогам дошкільної та позашкільної освіти читайте в матеріалі газети  «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначеного та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»