Спеціалісти Мінсоцполітики роз'яснили, як обчислити середню зарплату для оплати часу відпустки у разі переведення працівника на інше підприємство.

Вони пояснюють, що середню зарплату для оплати часу відпустки обчислюють відповідно до Порядку № 100, виходячи з виплат за 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки.

Якщо працівник відпрацював менше 12 календарних місяців, то середню зарплату обчислюють виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

Розраховують середньоденну зарплату шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців (або за менший фактично відпрацьований період) на відповідну кількість календарних днів року (чи меншого відпрацьованого періоду), зменшену на кількість святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (ст. 73 КЗпП). Аби визначити суму відпускних одержаний результат перемножують на кількість календарних днів відпустки.

Якщо працівник перейшов на інше підприємство, якому попередній роботодавець перерахував компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, під час визначення суми відпускних застосовують звичний алгоритм розрахунку, передбачений п. 7  Порядку № 100. Але при виплаті середньої зарплати за час щорічної відпустки враховують суму перерахованої на нове підприємство компенсації за невикористані дні щорічної відпустки.

Нагадаємо: зазначена позиція Мінсоцполітики щодо виплати відпускних у разі переведення працівника не нова. Аналогічний висновок міститься в листі від 25.11.2015 р. № 1531/13/84-15.

Щоправда, незрозуміло, як такий підхід  можна реалізувати на практиці.

Джерело: лист Мінсоцполітики від 26.06.2019 р. № 749/0/204-19

 

Чи має право бухгалтер на доплату й додаткову відпустку за ненормований робочий день, дізнавайтесь із матеріалу газети "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»