Як зауважило Мінсоцполітики, умови застосування надомної праці з питань, що не врегульовані чинним законодавством, доцільно передбачати у колективному договорі. При цьому чинне законодавство не містить визначення терміну "надомна праця". На сьогодні праця надомників регулюється Положенням № 275. Керуючись ним, роботодавець та працівник можуть укладати трудові договори про роботу вдома.

Тому домовленість про роботу вдома може бути застосована як при прийнятті на роботу, так і згодом, шляхом внесення змін до укладеного трудового договору. Трудовий договір з надомниками укладають, як правило, у письмовій формі. В ньому мають бути найбільш повно викладені як основні, так і додаткові умови, що визначають взаємні обов'язки сторін. Прийом на роботу надомника оформляють наказом (розпорядженням) роботодавця.

Виконання роботи вдома не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. На надомників поширюються норми КЗпП.

Роботодавець може дозволити надомникам виготовляти вироби для підприємства з власних матеріалів і з використанням особистих механізмів та інструментів. Праця надомників повинна бути спрямована, як правило, на виробництво товарів споживання і надання окремих видів послуг. Підприємство може використовувати працю надомників і для виготовлення (виконання) інших видів робіт, якщо за характером і технологією виробництва це можливо у надомних умовах та економічно доцільно.

Організація у надомних умовах трудових процесів допускається лише для осіб, які мають необхідні житлово-побутові умови, а також практичні навички для виконання даних робіт. Обстеження житлово-побутових умов громадян, що мають бажання працювати вдома, провадиться представниками роботодавця за участю представників профспілкового органу, а у відповідних випадках - і представників санітарного та пожежного нагляду (п. 9 Положення № 275).

Відповідно до п. 12 Положення № 275 забороняється доручати надомникам виконання тих видів робіт, котрі створюють незручності для проживання сусідів.

Оплата праці надомників провадиться за відрядними розцінками за фактично виконані роботи або вироблену продукцію, що відповідає встановленим вимогам до її якості. За погодженням сторін надомнику можуть відшкодовуватись витрати, пов'язані з виконанням для підприємства роботи вдома (електроенергія, вода тощо).

Мінсоцполітики вказало: оскільки відповідно до п. 16 Положення № 275 надомники розподіляють робочий час на свій розсуд і оплачують їх працю за фактично виконану роботу, табель обліку робочого часу на таких працівників не ведуть. Натомість роботодавець може вести реєстраційні листи робочих завдань, розрядні розцінки, норми виробітку тощо.

Джерело: лист Мінсоцполітики від 19.02.2019 р.  № 30/1/204-19

 

Детальніше про організацію та оплату надомної праці розповість консультація в газеті  «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначеного та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»