Мінфін має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Це право йому необхідне задля контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які проводять за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів соціального і пенсійного страхування (п. 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ).

Аби реалізувати такі повноваження Мінфін розробив проєкти:

1. Порядку електронної взаємодії Мінфіну, МВС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби, ДФС, Казначейства, Держфінмоніторингу.

До відомостей, які передаватимуть та прийматимуть в порядку інформаційної взаємодії, включать дані:

 • про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів;
 • реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання особи;
 • осіб, які порушили прикордонний режим, режим в пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду-виїзду;
 • митного оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;
 • виписок з бюджетних рахунків для зарахування надходжень щодо сплати особою штрафу за вчинення кримінального чи адміністративного порушення;
 • про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності.

2. Порядку надання Держгеокадастром інформації Мінфіну з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

Якщо фізособу ідентифіковано та в Державному земельному кадастрі наявна інформація про земельні ділянки за запитуваний період, відповідь на запит міститиме такі відомості:

 • кадастровий номер;
 • місцезнаходження (адреса) земельної ділянки;
 • цільове призначення (категорію земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);
 • площу, нормативну грошову оцінку;
 • відомості про державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації земельної ділянки), відомості про право власності/ право користування (вид права, інформація про власників, користувачів земельної ділянки), відомості про обмеження у використанні земельної ділянки.

Джерело: сайт Мінфіну

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»