Мінфін на своєму офіційному сайті анонсував появу нової узагальнюючої податкової консультації з питань ТЦУ, у якій розглянув лише два питання.

По-перше, роз’яснили, чи зобов’язане представництво нерезидента, яке здійснює виключно допоміжну та підготовчу діяльність для такого нерезидента, подавати звіт про контрольовані операції у разі, якщо суми коштів призначені:

  • на утримання представництва; або
  • для перерахування на користь резидентів за надані послуги (виконані роботи) для нерезидента, перевищують 10 млн грн за рік.

Операції представництва нерезидента, яке не відповідає ознакам постійного, та які здійснювались виключно у межах діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер для такого нерезидента, не визнаються контрольованими для цілей ст. 39 ПКУ.

В зв'язку із цим подавати щодо них звіт про контрольовані операції такому представництву не потрібно.

По-друге, пояснили, чи враховувати при визначенні вартісного критерію обсягу госпоперацій для цілей застосування ТЦУ суми коштів, отриманих від нерезидента на:

  • утримання постійного представництва (виплата заробітної плати працівникам тощо);
  • сплати податків і зборів;

або

  • перерахування на користь резидентів за надані послуги (виконані роботи) для нерезидента?

Спеціалісти Мінфіну вказали, що кошти, отримані від нерезидента на утримання постійного представництва або призначені для перерахування ним на користь резидентів за надані послуги (виконані роботи) для нерезидента, є госпопераціями для цілей ТЦУ. Тому  їх відповідно до пп. 39.2.1.7 ПКУ в повному обсязі враховують при визначенні вартісного критерію обсягу госпоперацій для цілей застосування ТЦУ.

Джерело: Узагальнююча податкова консультація щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення представництвами нерезидентів в Україні, затверджена наказом Мінфіну від 16.08.2019 р. № 345

Корисним на цю тему буде також наступний матеріал: "Контрольовані операції: критерії визнання" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»