Для громадського обговорення запропоновано проект постанови КМУ «Про умови та розміри оплати праці керівників підприємств, наглядових рад і правлінь підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств». Згідно з ним право розмір посадового окладу керівника підприємства хочуть визначати за даними останньої річної фінансової звітності, залежно від таких показників:

  • вартості активів підприємства;
  • чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг);
  • середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості;
  • середньої заробітної плати на підприємстві (без урахування розміру заробітної плати керівника та його заступників).

Конкретний розмір посадового окладу керівника підприємства пропонують встановлюватися у контракті.

Водночас посадовий оклад керівника підприємства не збільшують у разі:

  • погіршення фінансово-господарського стану підприємства порівняно з попереднім звітним роком;
  • наявності заборгованості з виплати заробітної плати;
  • виявлення під час проведення контрольних заходів та аудитів порушень фінансово-господарської діяльності та законодавства про працю.

Преміювання керівників підприємств хочуть проводити за підсумками роботи:

  • за квартал – у розмірі, що не перевищує одного місячного посадового окладу керівника підприємства;
  • за рік – у розмірі, що не перевищує дванадцяти місячних посадових окладів керівника підприємства.

Також керівнику підприємства може бути виплачено винагороду за результатами фінансово-господарської діяльності за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Джерело: сайт Мінсоцполітики

Про те, чи можна виплатити премію керівникам та заступникам держпідприємств у разі незатвердження річного фінансового плану, читайте в матеріалі газети  «Інтерактивна бухгалтерія».

Для отримання доступу до вищезазначеного та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" – скористайтеся  ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»