Постанова КМУ № 681 заборонила вимагати від особи, яка подає заяву для призначення пенсії, документи, що підтверджують відомості, зазначені у пп. 1 п. 1 цього акта. Йдеться про наступні відомості:

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • дата та місце народження і походження особи, про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, інші акти цивільного стану особи;
  • про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;
  • про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою;
  • про здобуття дітьми та учнями дошкільної та загальної середньої освіти;
  • про місце проживання/перебування особи із зазначенням адреси житла/місця перебування.

Усі вище названі відомості органам, які призначають пенсії, повинні надавати відповідні органи влади, озвучені у п. 1 Постанови № 681. Вочевидь, на практиці це полягатиме в тому, що заявник не повинен буде надалі надавати численні копії своїх документів – Пенсійний фонд отримає цю інформацію від органів, що ведуть відповідні реєстри.

Щоправда, є й виняток, коли правомірно буде вимагати від заявника надання документів з певними відомостями. Йдеться про випадок, коли такі відомості відсутні або містять розбіжності у відповідній інформаційній системі або особа не надала згоди на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи.

Джерело: постанова КМУ «Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення» від 17.07.2019 р. № 681.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»